Har du styr på reglerne for brug af billeder?

Du ved det sikkert godt, men det er ikke tilladt at bruge andres billeder uden at have fået lov. Hvis du har glemt, hvordan det forholder sig, kommer der en lille introduktion til reglerne her, så du kan undgå at komme i klemme ved ufrivilligt at bryde ophavsretsloven.

Ophavsretsloven fungerer som et slags beskyttelse for tyveri af b. la. andres fotografier og andre værker. Ifølge ophavsretsloven Paragraf §1 har den, som frembringer et værk, ophavsretten på værket. I praksis betyder det, at den som trykker på udløserknappen, når der tages et billede, har ophavsretten til billedet.

Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke må bruge andres værker, herunder fotografier til din Facebook-side, Instagram eller hjemmeside, da du dermed foretager digital kopiering. Og hvis du gør det alligevel, begår du en ophavsretskrænkelse. Det gør du, fordi at ophavsretsmanden ikke har opgivet sine rettigheder bare fordi hans materiale er at finde på et socialt medie eller sin hjemmeside.

Du kan spores

Nogle fotografer bruger tracking-programmer, så de kan spore, hvor på internettet deres værker bliver brugt. Hvis de finder et af deres værker på din hjemmeside eller sociale medier, kan fotografen opkræve dig for brud på ophavsretten.

Når du sender fotos til DinnerBooking

DinnerBooking modtager ofte fotografier fra de restauranter, vi samarbejder med. Når du sender fotografier til DinnerBooking, er det vigtigt, du overholder reglerne for ophavsret, så der ikke sker brud på ophavsretloven.

Bemærk, at der er forskel på at have brugsret og ophavsret!

Det betyder, at selv om du har fået lov til at benytte et fotografi til dine egne digitale kanaler, gælder det ikke nødvendigvis, at du må videregive retten til at bruge det til DinnerBooking.

Hvis der er tale om fotografier, hvor du har hyret en professionel fotograf, vil fotografen typisk give dig brugsretten til billederne. Hvis andet ikke er aftalt, har fotografen derfor stadig ophavsretten på billederne. Hvis du ønsker ejerskab over billederne – og retten til at videregive til tredjeparts benyttelse – skal du sikre dig ophavsretten på fotografierne.

You may also like...