Nye tilføjelser og ændringer vedrørende GDPR

Kort introduktion til GDPR

Den 25. maj 2018 afløste nye databeskyttelsesregler den tidligere persondatalov. Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, som foretages af eksempelvis offentlige myndigheder eller private virksomheder.

Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer.

Begrebet ”behandling” omfatter enhver form for håndtering af personoplysninger. Det kan dreje sig om elektronisk behandling af oplysninger, der er omfattet af reglerne, herunder kan det eksempelvis dreje sig om indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, søgning, brug, videregivelse eller sletning af oplysninger (Datatilsynet, 2017).

Ny version af desktop app til Windows

Vi har lagt en ny beta version af vores desktop app klar på Dinnerbooking.com. Den nye version fungerer kun til Microsoft Windows, mens der snarest følges op med en version til Mac.

Du finder den ny beta version under downloads i DinnerBookings webadmin.

I app’en er der tilføjet en GDPR print funktion, hvor det er muligt at hente og printe gæstens data, såfremt gæsten ønsker indsigt i dette. Denne funktion er tilføjet som følge af databeskyttelsesforordningens regel om indsigtsret, hvor den registrerede skal gives en udskrift eller kopi af oplysningerne, hvis personen ønsker dette.

Automatisk sletning af gæsters data

Vi lancerer en automatik oprydningsfunktion, der sikrer sletning af gamle data om gæster, og som dermed kan assistere din restaurant i at blive GDPR compliant ift. lagring af persondata. Oprydningen fungerer således, at gæster som ikke er aktive, automatisk slettes efter 24 måneder. En gæst, som ikke er aktiv, er defineret ved, at vedkommende ikke har haft en reservation i 24 måneder og ikke er nyhedsbrevsmodtager. Sletning af gæster vil ikke påvirke statistik.

Denne ændring sker, da personoplysninger skal slettes eller gøres anonyme ifølge den nye databeskyttelsesforordning, når det ikke længere er nødvendigt for den dataansvarlige at være i besiddelse af oplysningerne. Her er det i første omgang en vurderingssag for den enkelte dataansvarlige, hvor længe det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne ud fra det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til (Datatilsynet, 2017).

Ændring i funktion

I DinnerBookings webadmin under booking indstillinger er forud valgt flueben skiftet ud med tilvalget “ja og ikke markeret som standard”, hvor gæsterne selv får mulighed for selv at tilmelde sig  nyhedsbrevet på din restaurant, når de booker bord.

You may also like...